banner two faces 960 253

תערוכת ציורים ״מה שהלב מרגיש״

תערוכת ציורים ״מה שהלב מרגיש״ של עמותת צ׳יימס ישראל מוצגת בלובי הקליניקה של פרופסור
וייס עד סוף החודש.
כתובת: וייצמן 4 ת״א קומה 19 , מגדלי וייצמן
טלפון לרכישה ופרטים נוספים: 03-6442427

 

מה שהלב מרגיש פוסטר כללי גדול 50