banner two faces 960 253

ביקור שר התקשורת מר גלעד ארדן במע"ש אריאל

ביקור שר התקשורת מר גלעד ארדן במע"ש אריאל

השר ארדן:

״אעשה כמיטב יכולתי כדי שאריאל תהיה בין הערים המובילות בישראל בתשתית טכנולוגית״

צמרת משרד התקשורת ביקרה באריאל, הכירה את פניה היפות ובמקביל למדה על הבעיות בתחומי העשייה.

 

 

ח"כ גלעד ארדן וצמרת משרדו הגיעו לביקור ביום שלישי ה-17.6.14 בעיר אריאל בהנהגת ראש העיר מר אלי שבירו. לשר הוצגה שרשרת של בעיות תקשורת האופייניות לאריאל ולסביבותיה, שחלקן הפכו לכרוניות וארוכות שנים.

במסגרת הביקור יצאה הפמליה לביקור מרגש במרכז השיקומי של עמותת צ'יימס ישראל בעיר אריאל  בו זכה ארדן לתשורה צנועה מעשה ידי עובדי המקום. עיקר העבודה מתמקדת ברכיבים וכבלים לתקשורת וההתרגשות לא הוסתרה. 
 

Arjuan2014 7בתמונות: שר התקשורת גלעד ארדן, מר ג'ורג' צימרמן מנכ"ל עמותת צ'יימס ישראל, מר אלי שבירו ראש העיר, מר אלי גלעד מנהל המחלקה לשירותים חברתיים בעיר וגב' סופי פסוק מנהלת המפעל.