banner two faces 960 253

ביקורה של סגנית ראש עיריית ת"א

ביקורה של סגנית ראש עיריית ת"א  ומחזיקת תיק הרווחה הגב' מהרטה ברוך רון במתחם רובננקו, עמותת צ'יימס ישראל


   מונות מביקורה של סגנית ראש עיריית 2
בתמונה: ג'ורג' צימרמן – מנכ"ל העמותה, גב' לארה עקיבא – מנהלת תחום נכויות בעיריית ת"א, גב' חני דניס מור – מנהל המחלקה לנכויות התפתחויות עיריית ת"א, חבצלת עמרמי – מנהלת רצף תעסוקה צ'יימס ישראל, ליאורה ארמה-ג'רפי מנהלת מע"ש אחיקם, וחניכי סדנת עבודה מע"ש אחיקם.