banner two faces 960 253

מה שהלב מרגיש - כללית ספטמבר 2014

 

השימוש באומנות ככלי לביטוי אישי בעמותת צ'יימס ישראל החל לפני כעשר שנים, כאשר התגבשה קבוצה מוכשרת של חניכים שאט אט החלו לגלות את כישרונותיהם האומנותיים. במרכז עבודה שיקומי צ'יימס "אחיקם" בתל אביב התגבשה קבוצה בהנחייתו של האמן ברוך ברקין; ובמרכז עבודה שיקומי צ'יימס כפר סבא התגבשה קבוצה בהנחייתה של האמנית עופרה גוטנברג.

 

רוב היוצרים אינם ורבליים, ועמותת צ'יימס ישראל מאמינה כי הציורים בתערוכה "מה שהלב מרגיש" מהווים "פה" אל העולם שסביבם, משקפים את יכולותיהם וכישוריהם של האמנים ומאפשרים ביטוי אישי לעולמם האישי של אנשים עם צרכים מיוחדים.

 

להזמנת תערוכה ורכישת ציורים:
טובית קלימן
רכזת רווחה ופרויקטים שיווקיים
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טל: 03-6445227/8, נייד: 050-6667927

 

לצפייה בגלריית התמונות