banner two faces 960 253

10.5.15 הגיעו האופניים הטיפוליים הייחודיים למרכז עליזה

בשעה טובה הגיעו האופניים הטיפוליים למרכז עליזה, זאת לאחר למעלה משנה של עבודות פיתוח וייצור. מדובר באופניים  שפותחו במיוחד עבור צ'יימס, המאפשרים לחניך לרכוב לצד איש צוות ומתאימים גם לאנשים עם מוגבלויות פיזיות מורכבות.