banner two faces 960 253

מופע בכורה להצגה אני ME מבית תאטרון אחיקם- צ''ימס ישראל

בצהרי יום שישי ה-3/7 באולם צוותא, המלא עד אפס מקום, עלו נרגשים חברי קבוצת תיאטרון אחיטרון - קבוצת שחקנים ממרכז אחיקם, עם מופע הבכורה להצגה "ME אני".

ההצגה, המבוססת על טקסטים של יהודה אטלס, עוסקת בדילמות מחיי היום-יום של אנשים עם צרכים מיוחדים, תיאור הקשיים, ההתלבטויות והקונפליקטים בחייהם. 

לגלריית התמונות