banner two faces 960 253

Ynet: יש לי סיבה להתעורר בבוקר - אוגוסט 2015

מיכל מצאה בצ'יימס ישראל מקום עבודה שחרט על דגלו את התמיכה הנפשית

לקריאה

כולנו זקוקים לאוזן קשבת, למישהו שיתמוך בנו ויתחשב בנו, ומה טוב יותר ממקום עבודה שעושה בדיוק את זה? מיכל גולדפדר מצאה בצ'יימס ישראל מקום עבודה שחרט על דגלו את התמיכה הנפשית. ביריד העמותות שייערך בספטמבר, תוכלו לרכוש מהמתנות שנארזות במקום העבודה של מיכל