banner two faces 960 253

אזרחות אחרת: תלמידי תיכון זומר מלווים את משתקמי צ'יימס במהלך שבוע שלם

תיכון זומר האנטרופוספי לקח צעד אחד קדימה את לימודי האזרחות והקדיש שבוע שלם של תקופת אזרחות שבו התנדבו התלמידים בצ'יימס ישראל וליוו את המשתקמים במגוון רחב של פעילויות.

במהלך השבוע הכירו המתנדבים את המשתקמים מקרוב - עבדו איתם בסדנאות העבודה השונות, סייעו להם, הקדישו זמן של משחק ופעילויות מהנות, סייעו לצוות, שיפצו וצבעו. 

המתנדבים מייצגים עבור החניכים שלנו את העולם והחברה הסובבים אותם והפעילויות והמגע עמם מבטאות ערכים ועקרונות נורמטיביים, התורמים ומקדמים את איכות החיים של האדם עם המוגבלות. המתנדבים מעשירים את הסביבה האנושית בה נמצא האדם עם המוגבלות ומספקים לו הזדמנויות נוספות לקשרים בין אישיים.  אנחנו רואים חשיבות רבה בשילוב עם קהילה ,הן כאמצעי לשיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלויות והן מתוך הכרה כי חברה חזקה ובריאה היא חברה המכירה בחיוניותו של כל אדם ואדם אשר חי בה.

אין ספק שששני הצדדים יצאו מהשבוע המיוחד נשכרים.