• כל אדם, הזכות והיכולת לחיות חיים של כבוד ועצמאות

  תוך מיצוי הפוטנציאל האישי הטמון בו”

 •  עמותת צ'יימס ישראל מודה ומוקירה את כל מתנדביה

  ...."מי ייתן ונזכה תמיד להיות בצד הנותן"

   

 • כל אדם, הזכות והיכולת לחיות חיים של כבוד ועצמאות

  תוך מיצוי הפוטנציאל האישי הטמון בו”

 •  עמותת צ'יימס ישראל מודה ומוקירה את כל מתנדביה

  "מי ייתן ונזכה תמיד להיות בצד הנותן"

 

צ'יימס ישראל משנת 1991

 מערך שירותים לקידום ושילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בקהילה

 

עמותת צ'יימס ישראל הינה ארגון ללא מטרת רווח שייעודו לפעול למען שיפור איכות חייהם ושיתופם המלא בקהילה של אנשים עם צרכים מיוחדים, בכל הגילאים, מכל המגזרים ובכל מקום שיש בו צורך. העמותה מפעילה מגוון שירותים שיקומיים, מקצועיים ורב-תחומיים באיכות גבוהה.

צ'יימס ישראל מאמינה שלאדם עם הצרכים המיוחדים, כמו לכל אדם, הזכות והיכולת לחיות חיים של כבוד ועצמאות תוך מיצוי הפוטנציאל האישי הטמון בו. בכדי לקדם מטרה זו עושה הארגון שימוש באמצעים ושיטות מודרניות וחדשניות.

העמותה מפעילה כ-20 שירותים שונים לכ-1000 אנשים עם צרכים מיוחדים, לכל רצף הגילאים מפעוטות ועד זקנה, בכל תחומי החיים- חינוך, תעסוקה, פנאי ודיור ובפריסה גיאוגרפית רחבה.

עמותת צ'יימס ישראל פועלת בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות ובמימון ופיקוח משרדי הממשלה -רווחה, בריאות, חינוך.

למדו עוד על תחומי הפעילות של העמותה