banner black faces 960 253

דבר המנכ"ל

 שלום רב,

 

זכות גדולה נפלה בחלקי להוביל את עמותת צ'יימס ישראל מאז שנת 2000.

מיומי הראשון בעבודה הצבתי לפני מטרת-על אחת ויחידה: להעניק לאדם עם הצרכים המיוחדים, הנמצא תחת אחריותי, שירות מקצועי לשיפור איכות חייו ומשפחתו, בהתאמה ליכולותיו וכישוריו.

להגשמת מטרה זו גויסו כל המערכות בעמותה.

 

במהלך קיומה של העמותה ניתן למנות מספר תמורות והישגים בולטים, ביניהם:

 

  • הרחבת מעגל השירותים לקבוצות אוכלוסייה עם מגוון צרכים
  • הגדלת מספר מקבלי השירותים העומד היום על למעלה מ-1000 פעוטות,ילדים ובוגרים
  • בניית רצף שירותי טיפול, פנאי ותעסוקה, מגיל לידה ועד גיל זקנה
  • הרחבת פריסת המסגרות מאזורית/מקומית לפריסה ארצית
  • מתן שירות תעסוקה לפי סטנדרט שירות ISO 9001
  • קבלת תו מידות לאפקטיביות, המחייב תרבות של תכנון ומדידה, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם
  • קבלת פרסי מצוינות והצטיינות מטעם "קרן שלם"
  • פיתוח מגוון שירותים חדשים שאומצו על ידי מדינת ישראל 

 

היום עלינו להסתכל קדימה, ביושר אישי ומקצועי ומתוך מחויבות לפעול ללא ליאות לשיפור מתמיד ולהתחדשות של שירותי העמותה. אנו יודעים בביטחון כי יש לנו את התשתיות המתאימות - הפיזיות והאנושיות, להגשים זאת ולאפשר לעמותה ולאנשיה את ההזדמנויות לפרוץ קדימה ולהתפתח.

בעבודה כשלנו, לעולם לא נוכל לומר שהגענו לשיא. תמיד נהיה מחויבים לעשות זאת, לעשות יותר, להשתפר ולהתחדש בכל אחד מתחומי העשייה.

החשוב ביותר הוא שאת כל אשר עשינו והשגנו עד כה, ואת כל אשר נעשה ונשיג בעתיד, נעשה תמיד אך ורק בשיתוף פעולה הדוק עם העובדים, הועד המנהל, הרשויות המקומיות, משרדי הממשלה, קרנות ציבוריות, משפחות המשתקמים, המשתקמים, מתנדבים ותורמים.

חש אני חובה מיוחדת להודות מקרב לב לצוות העמותה – מנהלי המסגרות, אנשי המטה, הצוות הפארא-רפואי, הגננות, המדריכים והמדריכות, המטפלים והמטפלות, בנות השירות הלאומי והמתנדבים.

 

בברכה,

ג'ורג' צימרמן, מנכ"ל

עמותת צ'יימס ישראל

 

logos