banner black faces 960 253

הנהלה ציבורית

חברי וועד המנהל

 • גב' שולמית גילדנר - יו"ר
 • ד"ר אבי רמות - סגן יו"ר
 • מר מרטין ס. למפנר
 • ד"ר גלעדה אבישר
 • פרופ' אשר אלחיאני
 • ד"ר מאיר חובב
 • בלקוול טרנס
 • מר יחיאל נרקיס
 • מר רונן צדוק
 • ד''ר גילה ווגל
 • מר רוני טל
 • עו''ד מיכל לב
 • שלמה זהר

 

 חברי אסיפה כללית

 •  מר טרי אלן פרל
 •  גב' טרי קולרד
 • ססיל פוקס
 • שאונה גוטליב
 • אלן מנהיים

 

חברי וועדת ביקורת

 • רו"ח רשפי יובל
 • שלמה זהר

 

logos