banner black faces 960 253

חזון הארגון

ייעוד צ'יימס ישראל:

לפעול לשיפור איכות החיים של אנשים עם צרכים מיוחדים ממגזרים שונים, באמצעות מתן מגוון שירותים מקצועיים, מתקדמים ובאיכות הגבוהה ביותר.

• לפעול לכניסה לתחומים מקצועיים יחודיים, לפתח ידע ומומחיות בהם, ולשתף בידע הזה את כל בעלי הזיקה.

 

חזון צ'יימס ישראל:

מתן שירות מותאם לפרט, ברמה הגבוהה ביותר, באמות מידה אחידות ובשיטות עבודה מתקדמות ועדכניות.

• להיות העמותה המובילה בפיתוח תוכניות עבור אנשים עם צרכים מיוחדים.

 

העמותה מתחייבת להמשיך ולפעול ללא ליאות להענקת השירות הטוב ביותר ללקוחותיה ופעיליה.

  

logos