banner two faces 960 253

שיתוף פעולה מקצועי

עמותת צ'יימס ישראל מקיימת שיתופי פעולה מקצועיים רבים לטובת השגת יעדיה ולמען אנשים עם צרכים מיוחדים.

העמותה מפעילה את כל שירותיה המקצועיים בפיקוח ושיתוף פעולה מקצועי עם משרדי הממשלה – רווחה, חינוך uבריאות ועם גורמי טיפול ושיקום ברשויות המקומיות ובקהילה בכלל.

העמותה פועלת לאיגום משאבים מקצועיים מומחים בתחום השיקום וגורמים מקצועיים משלימים לטובת פיתוח מענה שיקומי מתקדם לאנשים עם צרכים מיוחדים, שיפור איכות חייהם ושילובם בקהילה.

 

להלן מקצת מהדוגמאות לשיתופי פעולה שכאלה:

- עמותת צ'יימס שותפה פעילה בחשיבה והצגה בכנסים ארציים בתחום השיקום, כולל כנס משרד הרווחה כנס בית "איזי שפירא".

- העמותה שותפה בפורומים שונים של עמותות שמטרתם לקדם נושאים בתחום השיקום של האדם עם הצרכים המיוחדים – פורום פ"ת, פורום משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים ועוד.

- העמותה מקיימת שיתוף פעולה פורה עם המסלול האקדמאי ללימוד האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בחוג לחינוך מיוחד באוניברסיטת בר אילן, כשותפה במחקרים בתחום, ופרויקטים להשכלה והכשרה אקדמאית של אנשים עם צרכים מיוחדים.

- שיתוף פעולה מקצועי עם איזי וורלד -  חברה המספקת שרותי ייעוץ וניהול טכנולוגי תוך התמקדות בארגונים לא טכנולוגים כגון עמותות.

איזי וורלד מעסיקה משתקמים בתעסוקה נתמכת בעלי צרכים מיוחדים של צ'יימס ישראל בעלי יכולות גבוהות למען קידומם ושילובם בשוק החופשי.

בנוסף, בשיתוף פעולה עם עמותת צ'יימס ישראל, בונה ומפתחת תכנית אישית של ריפוי בעיסוק לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברמה בינונית עד קשה באמצעים טכנולוגיים.

 

 

 

logos