banner two faces 960 253

ברכת הפסח של מנכ"ל העמותה, מר ג'ורג' צימרמן

חג הפסח, חג האביב הוא עבורי הזדמנות לעצור לרגע ולהודות לכולכם מעומק הלב על השותפות, על התמיכה, על העבודה המשותפת ועל היותכם חלק ממשפחת צ'יימס ישראל.

בזכותכם לעשייה שלנו יש טעם מיוחד .כי בתקופה הזאת של השנה אנו בתקופה בה אנו מיישמים את תכניות העבודה אשר ניבנו לכל אחד ממקבלי השירות באופן אישי – תקופה בה כל אחד ואחת יכול\ה לפרוח.

אני מזמין אתכם גם בחג הזה להמשיך ולהיות חלק משמעותי בחייהם של כל כך הרבה אנשים עם צרכים מיוחדים ולשמור על הטעם המיוחד בחג זה ובמשך כל השנה.מאחל לכם ולמשפחותיכם חג אביב שמח!