banner two faces 960 253

כשצ'יימס ישראל התארחה במכללת אשקלון

הפקולטה למדעי הבריאות במכללת אשקלון הזמינה את הגברת פולה מלכי, מנהלת מעון יום שיקומי צ'יימס שקד, להרצאת אורח מומחה כדי לאפשר לסטודנטים בחוג לסיעוד ללמוד על טיפול בתינוקות ופעוטות עם מוגבלויות תקשורתיות, מוטוריות ואחרות.
מלכי סיפרה על עבודתה במעונות היום השיקומיים שמפעילה עמותת צ'יימס ישראל, והקנתה לסטודנטים ידע רב בכל הקשור להתנהלות מעון יום שיקומי, אנשי המקצוע הדרושים בו, השירותים הטיפוליים הניתנים בו ועל סוגי אבחנות בילדים המופנים למעונות על ידי הרשויות.
במעונות היום השיקומי מתקבלים ילדים עם מחלות ותסמונות רחבות, חלקם נדרשים לסיוע רפואי צמוד, וכן עם לקויות תקשורתיות רחבות. מלכי הרחיבה על שגרת הטיפול היומי, ההתנהלות ומערכת היחסים עם ההורים וסיפקה רקע מקצועי מרתק על מוגבלויות.
מלכי ארחה בהרצאתה את סיגל קוממי, אמא של נדב, שחונך וטופל במעון צ'יימס שקד במשך שלוש שנים, בשל מחלה מורכבת ומוגבלויות שונות בעטיה. סיגל סיפרה על פריצת הדרך המשמעותית שנדב חווה תחת טיפול הצוות המקצועי במעון- הוא החל ללכת, לאכול, לתקשר עם הסביבה, וזאת לאחר שבמסגרת בית החולים בו טופל ההערכות לגביו היו פסימיות ביותר.
צפו בסרטונים קצרצרים מתוך ההרצאות בערוץ היוטיוב של צ'יימס ישראל.