מחפשים אקזיט - כתבה שפורסמה בכלכליסט על מרכזי העבודה השיקומיים של צ'יימס ישראל :

כלכליסט

כלכליסט