השוק הפרטי נפתח בפני בעלי מוגבלויות :

ידיעות אחרונות

ידיעות אחרונות