אולי הם יתחילו לראות אותנו :

 ישראל היום

 ישראל היום