צ'יימס ישראל בין תורמי היצירות עבור תערוכת האמנות למען הוועד למלחמה באיידס :

וואלה

עכבר העיר

וואלה

עכבר העיר