שלומי שבת במפגש עם משתקמים :

שלומי שבת במפגש עם משתקמים בצ'יימס ישראל

שלומי שבת במפגש עם משתקמים בצ'יימס ישראל