מופע התרמה סרטון תדמית :

לסרטון התדמית שהוצג במופע ההתרמה 2016

לסרטון התדמית שהוצג במופע ההתרמה 2016