banner cat 960 253

שילוב

מסגרת התעסוקה הנתמכת שמפעילה עמותת צ'יימס ישראל נקראת "שילו"ב": שיקום, יישום, ליווי ומעקב בתעסוקה. קהל היעד של המסגרת הינו מתמודדים עם לקויות נפשיות ומתמודדים בתחום השיקום.

 

שילוב שמה דגש לפעול למען שיפור איכות חייהם, השגת דרגה מרבית של עצמאות תפקודית ורמת חיים נורמטיבית אופטימאלית של המתמודדים, תוך שמירה על כבודם, מתוך ראיה שכל אדם הוא ישות בפני עצמה ויש לכבד כל אדם באשר הוא.

 

בשילוב משתתפים כ-140 מתמודדים הזכאים לשירותים מסל השיקום (ולהם אישור תעסוקה נתמכת), או מתמודדים המופנים מלשכות הרווחה ברשויות המקומיות (ולהם טופס הועדה).

 

סוגי העבודות הינן מגוונות ומותאמות לכישורים וליכולות של כל מתמודד ומתמודדת. לדוגמא: בנקים, משרדי עורכי דין, עבודות משרדיות, חברות היי-טק, אוניברסיטאות, רשתות מזון והסעדה, מחסנים, מפעלי ייצור ועוד. יחסי העבודה בין המתמודדים למעסיקיהם הנם יחסי עובד-מעביד לכל דבר, ותנאי התשלום הם על פי חוק.

 

תכניות השיקום עבור המתמודדים נבנות ברוח "גישת ההחלמה": על פי בחירתו של המתמודד, בהתאמה ליכולותיו ובשיתוף פעולה מלא עם הרכז המלווה. בנוסף, שותפים לתהליך פסיכיאטרים, פסיכולוגים, אנשי טיפול מבריאות הנפש, גורמי טיפול מתחום הדיור ומתאמי טיפול של משרד הבריאות.

 

בהתבסס על האמונה כי לכל אדם יש את הזכות לפתח את עצמו בכלל, ובשוק העבודה בפרט, על מנת לממש את הפוטנציאל שלו, המטרה של שילוב היא לספק את הכלים והתמיכה הדרושים למתמודדים המסוגלים לעבוד בשוק הפתוח, ולסייע להם להשתלב בליווי של רכזים מקצועיים.

 

מתוך הנחה כי תעסוקה מהווה ציר מרכזי בחיי כל אדם, כל שכן מתמודדים עם קשיים שונים, אנו רואים בשילובם של אנשים עם צרכים מיוחדים בשוק העבודה הפתוח חלק אינטגרלי מתהליך שיקומם הכולל.

 

חזון שילוב הוא לנפץ סטיגמות הקיימות בחברה ולפתוח צוהר לסובלנות וקבלת השונה והאחר על ידי מתן הזדמנויות שווה.

 

 

יצירת קשר

ליצירת קשר: רוית אשכנזי, מנהלת תחום בריאות הנפש
050-6662263,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.