הקודם
הבא

(גילאי 6 חודשים - 6 שנים)

מסגרות חינוכיות, טיפוליות ושיקומיות המספקות שירותים, תרפיות וטיפולים פרא-רפואיים לפעוטות וילדים

(גילאי 6 - 21 שנים)

מסגרות הפועלות לאחר שעות בית הספר המספקות שירותי פנאי, חברה, טיפול וקידום לילדים ונוער עם מוגבלות

(גילאי +21 שנים)

מרכזי יום המעניקים שירותי שיקום וטיפול לבוגרים בתפקוד טיפולי-סיעודי

(גילאי +21 שנים)

שירותי תעסוקה לאנשים עם מוגבלות, מתעסוקה מוגנת ועד שילוב וליווי בתעסוקה בשוק החופשי

תכנית ליווי ותמיכה לאנשים בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, המתגוררים באופן עצמאי בביתם בקהילה

(גילאי +21 שנים)

תכנית שילו"ב מיועדת למתמודדים עם מוגבלות על רקע נפשי וכוללת מספר שירותי תעסוקה
עמותת צ'יימס ישראל פועלת למען שיפור איכות חייהם של אנשים עם צרכים מיוחדים, ומפעילה כ-25 מסגרות ותכניות ליותר מ-1,400 ילדים ובוגרים

אחת התכונות החשובות ביותר למסגרת טיפולית היא משוב וביקורת מצד מקבלי השרות. את התובנה הזו יישמה שיר הוכרמן.

הרעיון להקים גינה לקבוצת הוותיקים במרכז צ'יימס כפר סבא עלה לפני מספר שנים אך הנחת אבן הפינה ושלב א' של התכנית החלו ב-2014. 

עמותת צ'יימס ישראל פועלת בשיתופי פעולה מגוונים עם גופים ממשלתיים ופרטיים, מוסדות אקדמיים, חברות עסקיות, ארגונים ועמותות.