מרכזי היום הטיפוליים-סיעודיים המופעלים על ידי עמותת צ'יימס ישראל נותנים מענה לאנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית בתפקוד טיפולי-סיעודי, בגילאי 21 ומעלה. המרכזים מופעלים בשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות ובפיקוח ומימון משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.

במרכזי היום מופעל סדר יום קבוצתי רווי פעילות לצד שירותים מקצועיים פרא-רפואיים וטיפוליים כגון: פיזיותרפיה, גינון טיפולי, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, טיפול במוסיקה, אומנות משקמת וכדומה. כמו כן, מספקים המרכזים תמיכה אישית-סיעודית כגון: הזנה, היגיינה, מתן טיפול תרופתי וכו'.

לכל מקבל שירות במרכז נבנית תכנית אישית המבוססת על רצונותיו וצרכיו ועל חוות דעתם של הגורמים המטפלים והאפוטרופוס. התוכנית מכוונת לקידום איכות חייו והגברת השתתפותו השיוויונית בחברה בכל תחומי החיים של מקבל השירות.

למרכז היום הטיפולי-סיעודי מספר מטרות:

• מתן הזדמנויות לשיפור ושימור מיומנויות אישיות וחברתיות של מקבלי השירות, באמצעות ביצוע התאמות נדרשות לצרכים האישיים.

• קידום איכות חייהם של מקבלי השירות בהתאם לבחירתם, רצונם וצורכיהם בכל תחומי החיים. תוך מימוש הפוטנציאל האישי לעצמאות בחיי היומיום.

• מתן הזדמנות לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בתפקוד טיפולי -סיעודי להשתלב באופן פעיל ושיוויוני בקהילה בכלל ובסביבה המשפחתית בפרט.

ענבל צונץ– מנהלת תחום מרכזי יום טיפולים-סיעודיים

052-5666730 inbalz@chimesisrael.org.il

עמותת צ'יימס ישראל מפעילה שני מרכזי יום טיפוליים סיעודיים

מרכז יום טיפולי-סיעודי "צ'יימס תמר", אשקלון

מנהל: ויטלי אילייב

ש"י עגנון 18

08-9174764

מרכז יום טיפולי-סיעודי "צ'יימס כפר קאסם"​

מנהלת: נעמת עיסא

עבד אל כרים קאסם 10, כפר קאסם​

מרכז יום טיפולי-סיעודי "צ'יימס כפר סבא"

מנהל: בת שבע פוקס

סמטת גדנע, כפר סבא

מרכז יום טיפולי-סיעודי "צ'יימס כפר קאסם"​

מנהלת: נעמת עיסא

עבד אל כרים קאסם 10, כפר קאסם​

תמכו בצ'יימס ישראל למען שיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות