מעגלים לטובת

עמותת צ'יימס

למען שיפור איכות חייהם של אנשים עם
צרכים מיוחדים בישראל

תודה שבחרת לעגל לטובת עמותת צ'יימס ישראל ולתמוך בשיפור איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות.