banner black faces 960 253

דבר יו"ר העמותה

עמותת צ'יימס ישראל הוקמה לפני 24 שנים, ביוזמתם של עיריית ת"א-יפו ומשרד הרווחה ובשיתוף עם עמותת צ'יימס ארה"ב, שמרכזה בעיר בלטימור בארה"ב.

מטרת העמותה טיפול, קידום, סיוע ושילוב בקהילה של אנשים עם צרכים מיוחדים, בעיקר בעלי לקות שכלית (פיגור) וכן לקות נפשית, לקות פיזית, אוטיזם ועוד.

 

העמותה מטפלת במשתקמים מכל הגילאים וכל רמות הפגיעה ומפעילה כ-20 מסגרות יום מתל-אביב-יפו והמרכז עד טייבה בצפון ואשקלון בדרום. העמותה מקיימת מסגרות לתינוקות מגיל שישה חודשים עד שלוש; מועדוניות לילדים בבתי"ס מיוחדים, מסגרות למבוגרים, כולל בתי מלאכה מוגנים המאפשרים תעסוקה למשתקמים וכן מסגרות טיפוליות לבעלי פיגור עמוק שאינם יכולים לעבוד. כמו כן מקיימת העמותה פרוייקטים שונים בתחומי האמנויות השונים, במטרה להעשיר את חייהם ולסייע לשלובם של אנשים עם צרכים מיוחדים בקהילה.

 

עמותת צ'יימס ישראל הינה עמותה ציבורית שלא למטרות רווח, המנוהלת על ידי אסיפה כללית בה חברים מכל שדרות הציבור, כולל נציגים מצ'יימס ארה"ב, חברי וועד המנהל נבחרים מבין חברי העמותה אשר גם בה שני נציגים מארה"ב ומורכבת מאנשים מתנדבים מכל קשת המקצועות חינוך, כספים, רווחה, כלכלה, רפואה ועוד.

מועצת המנהלים מסייעת ומנחה את הנהלת העמותה בראשותו של המנכ"ל, על ידי אישור תקציבים, קביעת מטרות, אישור פתיחת מסגרות חדשות, מעקב כספי, בקרה ועוד.

הצלחתה הרבה של העמותה בהיותה מופעלת על ידי הנהלה המורכבת מאנשים מוכשרים ממוקדי מטרה לחדש, לשפר, להרחיב ולהעמיק את השרות שניתן למשתקמים במסגרות השונות וכן צוות עובדים מקצועי בכל המסגרות.

 

אני, כיושבת ראש העמותה זה מספר שנים, מלווה את עמותת צ'יימס ישראל מיום הקמתה ורואה לעצמי כבוד וחובה ללוות ולסייע ככל שאוכל בקידום מטרותיה של העמותה, לפתח ולקדם רעיונות חדשים להרחבת אופקיהם של המשתקמים ושילובם בקהילה, פתיחת מסגרות נוספות בכל מקום שיידרש, וכל זאת במסגרת ציבורית מבוקרת ומנוהלת היטב.

 

בברכה, 

שולמית גילדנר, יו"ר

עמותת צ'יימס ישראל

 

 

logos