דעתם חשובה לנו

אחת התכונות החשובות ביותר למסגרת טיפולית היא משוב וביקורת מצד מקבלי השרות. את התובנה הזו יישמה שיר הוכרמן, מנהלת מרכז טיפולי סיעודי ע"ש עליזה בגין בתל אביב כשערכה סקר שביעות רצון בקרב החניכים במרכז. מרכז צ'יימס עליזה בגין מונה כ-50 חניכים, רובם תושבי תל אביב והאזור, המתפקדים ברמה של מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית עד קשה וחלקם אף בתפקוד סיעודי. הסקר, הנערך אחת לשנה מאז 2016, נועד לבדוק את רמת הסיפוק של החניכים ממערכת השירותים ותפקוד הצוות, והוא נערך בקרב 26 חניכים עם מסוגלות ורבלית או תקשורתית באמצעות טכנולוגיה מבוססת מגע.

Continue Reading דעתם חשובה לנו

גינה טיפולית למזדקנים עם מוגבלות

הרעיון להקים גינה לקבוצת הוותיקים במרכז צ'יימס כפר סבא עלה לפני מספר שנים אך הנחת אבן הפינה וביצוע שלב א' של התכנית החלו ב 2014 עת ריצפו וגידרו את החצר, פתחו דלת בקיר יחידת הוותיקים לחצר לאפשר כניסה ישירה ואינטימית לחצר, בנו פרגולה, רכשו ריהוט גן וחיפו בעץ את הקירות החיצוניים של הבניין  לאפשרות של גינון אנכי. מימנו את הנ"ל קרן שלם, עירית כפר סבא ותורם פרטי .

Continue Reading גינה טיפולית למזדקנים עם מוגבלות

הסדנא לאומנות במרכז רש”ת צ’יימס כפר-סבא – ביטוי אישי לנשים עם מוגבלות

באזור התעשייה בכפר סבא, בתוך מפעל מוגן לאנשים עם מוגבלות, מתרחש בכל יום קסם נוסף (מלבד שילובם של אנשים עם מוגבלות…

Continue Reading הסדנא לאומנות במרכז רש”ת צ’יימס כפר-סבא – ביטוי אישי לנשים עם מוגבלות

ללמוד באקדמיה עם מוגבלות שכלית-התפתחותית

רחלי, בת-אל, רונן, יפעת וחבריהם הם אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית הנכספים בכל מאודם להיות חלק מהחברה, לעבוד, לממש את חלומותיהם, לקבל…

Continue Reading ללמוד באקדמיה עם מוגבלות שכלית-התפתחותית