תוכנית "בריאות לגיל השלישי" של צ'יימס ישראל – הצלחה מעל ומעבר למצופה

Facebook
WhatsApp
התנדבות בעמותות צ'יימס ישראל

אנו גאים לספר על הצלחת התוכנית "בריאות לגיל השלישי", שיצאה לפועל בעקבות גיוס תרומות מוצלח של כ-150,000 ₪ עבור צ'יימס ישראל. התרומות הנדיבות אפשרו לנו להפעיל את התוכנית בין פברואר 22 ליוני 22, עבור כל האוכלוסייה הוותיקה במסגרות רצף השירות התעסוקתי של ציימס.

 

מטרת התוכנית הייתה לסייע לאוכלוסייה בגילי 50+ עם מוגבלות שכלית התפתחותית, לקבל כלים כדי לחוות "זקנה מוצלחת" המבוססת על שמירה על רמת תפקוד אופטימלית ומצב בריאותי תקין, המשפיע על איכות חייהם.

 

טרם פתיחת הסדנאות, ביצענו מהלך חשיפה של המשתקמים ומשפחותיהם לתוכנית, קיבלנו את הסכמתם להשתתפות, וביצענו בחינה והערכה של רמת הבסיס של המשתתפים, לצורך גיבוש קבוצה הטרוגנית. במקביל, גייסנו מנחים ואנשים מקצוע פנים וחוץ ארגוניים והכנו את התשתית הפיזית הנחוצה לתפעול התוכנית. את הביצוע הובילה ענבל צונץ – מנהלת המסגרות המוגנות, מול מנהלי המסגרות והמנחים.

 

במהלך 12 מפגשים ממוקדים, קיבלה כל קבוצה קטנה (15-12 מקבלי שירות) מידע וכלים הקשורים לתהליכים והתמודדויות הקשורים לתקופת הגיל השלישי בקרב אנשים עם מוגבלות. התכנים עסקו הן בפן הפיזי (בריאות השיניים והפה, שמירה על הגוף, בטיחות ובטחון) והן בפן הנפשי/רגשי, במסגרת סדנאות חווייתיות טיפוליות שונות (טיפול באומנות, גינון טיפולי, ליצנות רפואית, התמודדות עם מוות ואובדן תפקודי גוף). לאור התוצאות ובהמשך לבקשות המשתתפים והצוות, נערך מפגש סיכום מגבש של כל הקבוצות שהשתתפו בפרויקט. המפגש נערך לאורך יום חוויתי, מונגש ותרפויטי, במהלכו בילו המשתתפים והצוות בחוף ים פסטורלי ובבית קפה צמוד.

אנו שמחים ונרגשים לבשר כי התוכנית הוכתרה כהצלחה גדולה. בנוסף לשביעות הרצון שהביעו המשתתפים, בהשוואה בין הסקרים שבצענו לפני ואחרי התוכנית, נוכחנו לדעת שהייתה עלייה משמעותית של 34% ברמת הידע של מקבלי השירות לגבי המונחים הבסיסים שאותם בדקנו.

בנוסף, לאור הצלחת הקבוצות ושיתוף הפעולה המדהים עם המשתקמים עולה צורך מהשטח לחיזוק ושינון המידע שהועבר בסדנאות בתחומי הבריאות, התמודדות עם מצבים שונים הקשורים לזקנה. לפיכך ובהתאם למשוב שקיבלנו ממקבלי השירות וממנהלי המסגרות, אנחנו עומלים כרגע על תוכנית המשך לקבוצת הוותיקים, שתכלול שילוב עם פעילויות חוץ בקהילה. לפעילויות אלו יש ערך הדדי עצום, במיוחד לאחר שנים של קורונה. אנו מרגישים "צמא" אדיר של מקבלי השירות הוותיקים לשילוב מחדש בקהילה, לאחר שנחשבו תקופה ארוכה כקבוצת סיכון ואין לנו ספק כי תוכנית ההמשך תהיה מוצלחת ופורה כמו התוכנית הראשונה.

אנו מודים מקרב לב לכל הגורמים, התורמים, הצוות והמשתקמים, על שיתוף הפעולה והאמון, שאפשרו לנו להוציא לפועל תוכנית חשובה ומשגשגת זו. 

בעז"ה נעשה ונצליח ונמשיך לפעול לטובת שיפור איכות החיים של אוכלוסייה זו, שילובה בקהילה ומתן כלים להזדקנות שלווה ומאושרת. זאת מתוך תחושת שליחות ומחויבות, הן עבור מקבלי השירות והן עבור הקהילות והחברה בישראל.

בקרוב – עדכונים ופרטים על תוכנית ההמשך! המשיכו לעקוב אחרי הפרסומים

 

בברכה,

חבצלת עמרמי

מנהלת תחום רצף שירותי תעסוקה

צ'יימס ישראל

עגלו לטובת

עמותת צ’יימס

פוסטים אחרונים

עקבו אחרינו